Reglement

Locatie

Contact

Volg ons op

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Want Koningsdag vier je natuurlijk in Dongen
Welkom bij het Oranjeparkfestival

Contact via info@oranjecomitedongen.nl

Follow Us

Image Alt

Reglement

Huishoudelijk reglement Oranjeparkfestival en Oranje Comité Dongen (OCD)

VOOR JOUW EN ONZE VEILIGHEID!


Door het festivalterrein te betreden,
ga je akkoord met onderstaande huisregels. Je bent verplicht je hieraan te houden.

 1. Luister altijd naar de aanwijzingen over huisregels en/of veiligheid op en rondom het festivalterrein, gegeven door medewerkers van het festival of door de organisatie aangewezen of bevoegde personen.
 2. Overtreding van dit reglement kan leiden tot weigering van de toegang, verwijdering van het festivalterrein en/of overdracht aan politie.
 3. Het OCD is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verliezen, de diefstal en/of beschadiging van waardevolle voorwerpen en overige persoonlijke bezittingen. Geef zakkenrollers geen kans!
 4. Geldbiljetten worden gecontroleerd en bij gebleken valsheid zal de politie geïnformeerd worden.
 5. Bij het betreden van het festivalterrein kun je mogelijk gefouilleerd worden en is legitimatie verplicht.
 6. Personen welke aantoonbaar onder de invloed van alcohol of drugs zijn, kan de toegang worden geweigerd. Het is verboden om soft- en/of harddrugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen op het festivalterrein. Het gebruik of voorhanden hebben van lachgas is verboden in en om het evenemententerrein. 
 7. Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen, aannemen of nuttigen op het festivalterrein. Ook het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Voor personen tussen de 18 en 25 jaar die alcohol willen kopen of nuttigen is een polsbandje verplicht (verkrijgbaar bij de infostand op Park Vredeoord).
 8. Het is niet toegestaan om wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden bij je te dragen op het festivalterrein. Glaswerk, blik, vuurwerk en drukhouders zoals deodorant vallen hier ook onder.
 9. Het niet toegestaan om drank- en etenswaar, fietsen, (huis)dieren, paraplu’s, selfie sticks, klapstoeltjes of ander zitmeubilair mee te nemen, tenzij de organisatie op dat moment een uitzondering maakt. Uiteraard zijn rolstoelen, scootmobiels en kinderwagens wel welkom.
 10. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het OCD goederen te verhandelen op het festivalterrein. Voor de vrijmarkt zijn de regels m.b.t. de vrijmarkt van toepassing.
 11. Roken is niet toegestaan in de tent en overige besloten ruimtes. Open vuur is nergens toegestaan.
 12. Het is niet toegestaan om reclame te maken indien niet overeengekomen met het OCD.
 13. Op het Oranjeparkfestival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien etc. worden niet getolereerd.
 14. Beledigende, provocerende, verboden en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan. 
 15. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen kan jou de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kun je worden overgedragen aan de politie. Ook kunnen eventuele schades op jou verhaald worden.
 16. Camera’s kunnen over jouw en onze veiligheid waken. Op diverse plaatsen op het festivalterrein kunnen camera’s hangen. Eenieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Daarnaast kunnen deze beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden
 17. Risicovolle situaties verzoeken wij te melden bij iemand van de organisatie of bij de infostand.
 18. Op het festival kun je alleen betalen met op het terrein verkrijgbare munten. Deze munten zijn slechts geldig tijdens het festival. Elk jaar worden nieuwe munten gemaakt en daarmee vervalt de geldigheid van oude munten. 
 19. Een samenvatting van de huisregels wordt bij de ingangen middels pictogrammen weergegeven.

Digitale regels

 1. Privacy policy: de ingevulde gegevens in het aanmeldformulier voor nieuwe vrijwilligers en artiesten zullen niet verstrekt worden aan derden. Het Oranje Comité Dongen gebruikt de gegevens alleen voor interne doeleinden.
 2. Cookies: de website www.oranjeparkfestival.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de volgende cookies:
  1. Google Analytics (Google Analytics is gratis software van Google die wij gebruiken om het bezoek aan onze website te meten.)
  2. Google Tag Manager (Met Google Tag Manager wordt de website en de artikelen die daarop geplaatst zijn beter vindbaar voor zoekmachines.)
 3. Indien het OCD gratis WiFi aanbiedt, gaat elke gebruiker hiervan akkoord met de voorwaarden die daar eventueel aan gesteld worden en in die situatie in beeld komen.

In situaties waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het OCD.

Reglement Oranjeparkfestival Dongen