Festivalreglement


Om te zorgen dat het Oranjeparkfestival een leuk en gezellig festival blijft zijn er in overleg met de veiligheidsdiensten enkele regels opgesteld. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

Voor uw en onze veiligheid!

Wanneer u het festivalterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan onderstaande.

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het  festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde opgevolgd te worden.

 

 

 1. Het Oranje Comité Dongen (OCD) is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verliezen, diefstal en/of beschadiging van waardevolle voorwerpen en overige persoonlijke bezittingen. Geef zakkenrollers geen kans!
 1. Geldbiljetten worden gecontroleerd en bij gebleken valsheid zal de politie geïnformeerd worden.
 1. Bij het betreden van het festivalterrein kunt u mogelijk gefouilleerd worden en is legitimatie verplicht.
 1. Personen welke aantoonbaar onder de invloed van alcohol of drugs zijn kan de toegang worden geweigerd. Het is verboden om soft en/of hard drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen op het festivalterrein.
 1. Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen, aannemen of nuttigen op het festivalterrein. Ook het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Voor personen tussen de 18 en 25 jaar die alcohol willen kopen of nuttigen is een polsbandje verplicht (verkrijgbaar bij de informatiestand op het Park Vredeoord).
 1. Het is niet toegestaan om wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden bij u te dragen op het festivalterrein. Glaswerk, blik, vuurwerk en drukhouders zoals deodorant vallen hier ook onder.
 1. Het niet toegestaan om drank- en etenswaar, fietsen, (huis)dieren, paraplu’s, selfie sticks, klapstoeltjes of ander zitmeubilair mee te nemen. Uiteraard zijn rolstoelen, scootmobiels en kinderwagens wel welkom.
 1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Het OCD goederen te verhandelen op het festivalterrein. Voor de vrijmarkt zijn de marktregels van toepassing.
 1. Roken en open vuur is niet toegestaan in de tent en overige besloten ruimtes.
 1. Het is niet toegestaan om reclame te maken indien niet overeengekomen met het OCD.
 1. Op het Oranjeparkfestival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien etc. worden niet getolereerd.
 1. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen kan u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kunt u worden overgedragen aan de politie. Ook kunnen eventuele schades op u verhaald worden.
 1. Camera’s waken over uw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen camera’s. Een ieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Daarnaast kunnen deze beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden.
 1. Risicovolle situaties verzoeken wij te melden bij iemand van de organisatie of bij de informatiepost.
 1. Festivalcards zijn slechts geldig tijdens het festival, elk jaar worden nieuwe Festivalcards gemaakt en daarmee vervalt de geldigheid van de cards.
 1. Een samenvatting van de huisregels wordt bij de ingangen middels pictogrammen weergegeven.
 1. Overtreding van het reglement kan leiden tot weigering van de toegang, verwijdering van het festivalterrein of u kunt overgedragen worden aan de politie.
 1. In situaties waarin deze regels niet voorzien, beslist Het OCD.
 1. Privacy policy: De ingevulde gegevens in het aanmeldformulier voor nieuwe vrijwilligers en artiesten zullen niet verstrekt worden aan derden. Het Oranje Comité Dongen gebruikt de gegevens alleen voor interne doeleinden.
 1. Cookies: De website www.oranjeparkfestival.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de volgende cookies:
  • Google Analytics: Gratis software van Google die wij gebruiken om het bezoek aan onze website te meten.
  • Google Tag Manager: Met Google Tag Manager wordt de website en de artikelen die daarop geplaatst zijn beter vindbaar voor zoekmachines
Het Oranje Comité Dongen wenst u een veilig en vooral plezierig festival toe.