Statement Oranje Comité Dongen inzake Oranjeparkfestival 2020


Zoals iedereen heeft gehoord, heeft de overheid onder meer besloten om alle evenementen tot 1 juni te verbieden. Dit betekent dat het Oranjeparkfestival 2020, de dodenherdenking én de 5 mei viering dit jaar helaas niet door gaan.

Wij hebben uiteraard volop begrip voor de maatregelen die zijn genomen, om te zorgen voor de gezondheid van heel Nederland en heel Dongen. Desondanks vinden we het jammer dat de evenementen van het Oranje Comité Dongen niet door kunnen gaan dit jaar. We hadden graag met Dongen willen vieren en willen herdenken maar de situatie leent zich daar op dit moment niet voor.

Allereerst bedanken we alle vrijwilligers die al vele uren in de voorbereidingen hebben gestopt; zonder hen is het niet mogelijk onze evenementen te organiseren.
Natuurlijk bedanken wij ook de vele sponsoren die dit jaar wederom het volste vertrouwen in onze organisatie hebben getoond en hun bijdragen hadden toegezegd.
Onze gedachten gaan ook uit naar onze (evenementen- en horeca-)leveranciers en de geboekte acts en artiesten.
We bedanken ook alle andere organisaties, partners en personen die ons elk jaar weer helpen of ondersteunen op welke manier dan ook.

De komende maand zullen wij benutten om te inventariseren welke gevolgen deze maatregel heeft. We zullen met alle betrokken partijen zoeken naar gepaste oplossingen voor zover mogelijk. Zodra de situatie dit toelaat, zullen we aan de slag gaan voor de evenementen in 2021.

Tenslotte hopen wij, ook voor onze (trouwe) bezoekers, dat we met z’n allen deze heftige periode te boven komen om elkaar in goede gezondheid volgend jaar weer te treffen.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe.

Bestuur Oranje Comité Dongen