Reglement

Locatie

Contact

Volg ons op

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Want Koningsdag vier je natuurlijk in Dongen
Welkom bij het Oranjeparkfestival

Contact via info@oranjecomitedongen.nl

Follow Us

Bestuur

Het Oranje Comité Dongen organiseert jaarlijks op 26 april de Oranjenacht en op 27 april het Oranjeparkfestival. ‘Koningsdag beleef je in Dongen’ is het motto en het Dongense publiek heeft dat de afgelopen jaren op een geweldige wijze omarmd. Vele duizenden bezoekers genieten jaarlijks van een gevarieerd festival voor jong en oud.

Het Oranje Comité Dongen staat voor een gevarieerd en vernieuwend Koningsdagprogramma en 4 en 5 mei viering voor de hele Dongense bevolking. In samenwerking met de gemeente Dongen, sponsors, vrijwilligers en leveranciers streven we naar een verrassend Oranjeparkfestival met beheersbare groei. Door een overzichtelijke structuur, gedegen coördinatie van alle activiteiten, risicospreiding en het stellen van lange termijndoelen werken we aan een professionele aanpak en continuïteit van het festival.

BAS

Mijn naam is Bas de Jong en ik ben voorzitter van Stichting Oranje Comité Dongen.

Ik ben nu bezig aan mijn 6e jaar. In de afgelopen jaren hebben we samen onder andere hard gewerkt aan een betere financiële reserve waardoor we als organisatie ook tegenslagen kunnen opvangen. Ook zijn we actief de samenwerking met andere evenementenorganisatoren aan het zoeken, waardoor we meer samen gaan optrekken in de uitdagingen die we zien en elkaars kansen en mogelijkheden beter gaan benutten.

Ik ben ontzettend trots op afgelopen jaar onze Studio OPF. Daar hebben we laten zien hoe we online twee ontzettend goede tv-shows konden maken. Leuk en intensief om te doen!

Maar het mooist is toch wel dat we komend jaar eindelijk, na 2 jaar, weer een normale Oranjenacht en Koningsdag mogen vieren in ‘ons’ park. Aangezien dit mijn laatste jaar als voorzitter wordt, gaat dit absoluut mijn hoogtepunt worden! 

 

HUBERT

Na een vijftal jaar in de horecacommissie actief te zijn geweest is het nu eindelijk de tijd om als bestuurslid Programma&Beleving een programma voor heel Dongen te presenteren. 

 We hebben als commissie gestreefd naar meer diversiteit en geprobeerd meer randprogrammering aan te bieden. Nieuw dit jaar zijn de setting rondom onze ‘bruine kroeg’ en het feit dat we de samenwerking zoeken met kunstvormen die een connectie hebben met muziek: Music meets Art.

Uiteraard zijn we altijd op zoek naar enthousiaste inbreng en nieuwe ideeën; dus mocht je zin hebben om een steentje bij te dragen dan horen we dat graag!

 

ADDO

Bestuurslid sponsoring sinds 2008

Ik ben geboren te getogen Dongenaar, voel me verbonden met Dongen. Vrijwilliger bij de brandweer Dongen en bestuurslid OCD.

Elk jaar hebben weer de uitdaging om bij de Dongense ondernemers en ondernemers die in of voor Dongen werken vragen om hun maatschappelijke betrokkenheid door een bijdrage te vragen.

Het OPF is feest voor elke Dongenaar en daar hebben heel veel bedrijven graag een sponsorbijdrage voor over. De gratis toegankelijkheid is zo mooi en daarvoor wil ik graag een steentje voor bijdragen door vele uren te besteden samen met de sponsor cie aan het bezoeken van sponsors. En dan luisteren naar hun verhaal en hun bedrijf mogen zien. De laatste 2 jaar was het erg moeizaam en op afstand. Voor nu kijk ik weer uit naar een mooi OPF die we met vele vrijwilligers weer gaan organiseren met de support van de vele sponsoren die ons hierin steunen.

 

JANNIE

Ik ben Jannie Willemse en al zo’n 12 jaar secretaris van het Oranje Comité Dongen. Sinds 2 jaar ben ik ook verantwoordelijk voor de vrijwilligerscommissie. Met alle vrijwilligers samen maken we er tijdens het Oranjeparkfestival een mooi feestje van. We zijn met een leuke club waar we veel plezier mee beleven. Het is genieten om te zien hoe het publiek geniet van het programma dat we met zijn allen hebben bedacht. We zijn als Oranje Comité trots op al onze vrijwilligers en hebben na afloop van het festival altijd een gezellige bbq met zijn allen. 

 

MIEKE

 

AUDREY

Mijn naam is Audrey van Haperen. 2004 was het eerste festival voor mij als bestuurslid, een kleine groep mensen die samen Koninginnedag nieuw leven in wilde blazen. Je kan zeggen dat ik het festival letterlijk heb zien groeien tot wat het nu is.

In het begin was ik aanspreekpunt voor de vrijwilligers, zonder deze vrijwilligers geen festival. En ook vervul ik de rol van penningmeester.

Mijn betrokkenheid geeft mij veel voldoening. Een gezellige club mensen, ieder jaar weer een uitdaging om samen met vele een mooi gevarieerd festival weg te zetten. Samen met u als Dongenaar gaan we er weer een mooi feest van maken.

 

HANS M.

Mijn naam is Hans Marcelissen geboren en getogen Dongenaar. Ik ben getrouwd met Ilse en ben gezegend met 2 geweldige kinderen Amber en Job. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als manager in de logistieke sector.

Inmiddels ben ik alweer 10 jaar betrokken bij ons mooie festival in de rol van bestuurslid Horeca. 

Na twee jaren geen festival in het park Vredeoord, hebben we weer enorme zin om er dit jaar weer een geweldig festival van te maken. Alle ingrediënten zijn ervoor om dit te doen slagen en hopen jullie daar weer te zien!!

 

HANS B.

 

REMY

Mijn naam is Remy Slangen en ben voorzitter van de commissie Veiligheid van het Oranjeparkfestival. Dit doe ik met nog 2 commissieleden

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de recherche van het politieteam Langstraat. Ik woon al 35 jaar in Dongen met mijn vrouw. Mijn 2 zonen zijn inmiddels het huis uit.

Als voorzitter van de commissie veiligheid maken wij het draaiboek. In dit draaiboek staan alle mogelijke scenario’s van problemen die er kunnen ontstaan op het festival op het gebied van veiligheid en wat we daartegen kunnen doen.

Voor mij is het festival echt geslaagd als alle Dongenaren met veel plezier hebben genoten van de acts, de drank en het lekkere eten en dat er nagenoeg geen incidenten hebben plaats gevonden.

Veel plezier dit jaar